,

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Zajmujemy się:

- reprezentacją w postępowaniu przed ZUS (renty, emerytury, świadczenia przedemerytalne, inne);

- reprezentacją w postępowaniu sądowym z odwołań od decyzji ZUS; 

 

Zajrzyj tu:

Świadczenie przedemerytalne - co gdy ZUS odmówi?

 

Ważne akty prawne:

Kodeks cywilny;

 

Emerytury I Renty