,

Aktualności

Najnowsze informacje z wokandy i nie tylko:

Aktualności

Kodeks cywilny - tekst jednolity uwzględniający zmiany z maja 2014 r. i stycznia 2015 r.

Obublikowana: 10 lutego 2015 - 12:35:37

Publikujemy aktualny tekst jednolity Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Tekst uwzględnia zmiany:
- z 30 maja 2014 r., które weszły w życie 25 grudnia 2014 r.;
- z 28 listopada 2014 r., które weszły w życie 15 stycznia 2015 r.

Kodeks karny - tekst jednolity uwzględniający najnowsze zmiany:

Obublikowana: 10 lutego 2015 - 13:10:30

Publikujemy aktualny tekst jednolity Ustawy Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r.

Tekst uwzględnia zmiany, które weszły w życie 26 maja 2014 r.

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

Obublikowana: 10 lutego 2015 - 13:10:40

Teskt uchylonej już ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.2002.141.1176).

Ustawa uchylona w dniu 25 grudnia 2015 r. przez ustawę z dnia 30 maja 2014 r., o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
Ma jednak zastosowanie do umów sprzedaży zawartych przed 25 grudnia 2014 r.

Ustawa o prawach konsumenta

Obublikowana: 10 lutego 2015 - 13:10:47

Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014.827).

Ustawa weszła w życie 25 grudnia 2014 r. i tym samym uchyliła obowiązującą uprzednio ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.2002.141.1176).