,

SPORY Z UBEZPIECZYCIELAMI

Spory z ubezpieczycielami aktualnie stanowią gros spraw z zakresu prawa cywilnego, które prowadzimy.

Sprawy te dotyczą w szczególności dochodzenia odszkodowań; dochodzenie roszczeń w przypadku zaniżonego odszkodowania, zadośćuczynienia.