,

PRAWO RODZINNE

sprawy o rozwód, separację; unieważnienie małżeństwa; alimenty - podwyższenie, obniżenie; podział majątku wspólnego małżonków; ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie miejsca pobytu dziecka; sprawy dot. wykonywania władzy rodzicielskiej