,

PRAWO PRACY

przygotowywanie dokumentów i aktów prawnych z zakresu prawa pracy (regulaminów, zarządzeń, pism, umów, kontraktów menedżerskich), sprawy związane ze zbiorowym prawem pracy, zwolnienia, dochodzenie odszkodowań, zaległych świadczeń z tytułu stosunku pracy