,

PRAWO KARNE

Kancelaria prowadzi sprawy karne, karno-skarbowe, dot. wykroczeń i wykonania kary:

Prawo Karne

Zajmujemy się:

- reprezentacją w postępowaniu karnym (zarówno jako obrońca jak i pełnomocnik pokrzywdzonego);

- reprezentacją w postępowaniu karno - skarbowym;

- reprezentacją w sprawach o wykroczenia (sprzeciwy od wyroków nakazowych, mandaty, reprezentacja na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego);

- reprezentacją w postępowaniu na etapie wykonania kary (wnioski o odroczenie wykonania kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie, zaliczenie okresów wykonania kar w tym kar wykonywanych poza granicami Polski, przerwa w karze, System Dozoru Elektronicznego, inne); 

 

Zajrzyj tu:

- Spożycie alkoholu po zdarzeniu drogowym tzw. nadpicie;

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności;

- SDE - System Dozoru Elektronicznego;

Ważne akty prawne:

- Kodeks karny;