,

PODATKI i ADMINISTRACJA

wnioski o interpretacje podatkowe, opinie prawne w zakresie prawa podatkowego, sporządzanie odwołań, skarg od decyzji administracyjnych oraz w postępowaniach podatkowych, składanie wniosków, pomoc w uzyskaniu pozwoleń, odwołania od decyzji