,

NIERUCHOMOŚCI i OCHRONA WŁASNOŚCI

zniesienie współwłasności; zasiedzenie; służebności;  prawo obrotu nieruchomościami; prawo lokalowe, opróżnienie lokalu-eksmisja