,

DZIEDZICZENIE I SPADKI

Prowadzimy sprawy dotyczące dziedziczenia:

prawo spadkowe

 

W szczególności zapewniamy pomoc w sprawach dot:

- stwierdzenia nabycia spadku, w tym sprawy dot. ważności / nieważności testamentów;

- przyjęcia lub odrzucenia spadku;

- wyjawienia przedmiotów spadkowych;

- dochodzenia roszczeń o zachowek;

- działu spadku.

 

Zajrzyj tu:

- Zachowek – nie tylko dla pominiętych w testamencie;

Ważne akty prawne:

Kodeks cywilny;