,

DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI

Kancelaria zajmuje się dochodzeniem wierzytelności:

W szczególności zapewniamy pomoc w:

- odzyskiwaniu należności z umów, faktur;

- reprezentujemy klienta na etapie postępowania przedsądowego (wezwania do zapłaty, ugody, porozumienia, listy intencyjne) oraz

- na etapie postępowania przed sądem;

- zapewniamy pomoc w prowadzeniu postępowania egzekucyjnego i windykacji.

Zakres pomocy dotyczy wszelkiego rodzaju zobowiązań i wierzytelności powstałych z:

- umów (sprzedaż, darowizna, pożyczka, etc.);

- w wyniku tzw. czynów niedozwolonych - deliktów (wypadki komunikacyjne, zniszczenie mienia, etc.);

- czy wynikających wprost z przepisów prawa lub decyzji administracyjnych (alimentacja, wynagrodzenie za wywłaszczenie, czy służebność, etc.).

Świadczymy pomoc prawną dłużnikom w przypadku prowadzonej z ich majątku egzekucji komorniczej.

Wierzytelnos ́ci

 

Zajrzyj tu:

Zmiany w przepisach o rękojmi i sprzedaży konsumenckiej;

Ważne akty prawne:

- Kodeks cywilny;

- Ustawa o prawach konsumenta;

- Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej