,

Wynagrodzenie

Pierwsze spotkanie z prawnikiem jest bezpłatne.

Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od specyfiki i stopnia skomplikowania sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy adwokata.

Każda sprawa jest wyceniana indywidualnie. Informacja o wysokości wynagrodzenia jest przekazywana Klientowi zawsze przed rozpoczęciem świadczenia usługi. 

W Kancelarii po uzgodnieniu z Klientem stosujemy następujące zasady rozliczeń:

- system rozliczeń godzinowych, czyli wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie liczby przepracowanych godzin;
- system wynagrodzenia zryczałtowanego, czyli wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną (najczęściej stosowany przy stałej obsłudze podmiotów);
- system wynagrodzenia jednorazowego, czyli wysokość wynagrodzenia określona jest jednorazowo za wykonaną usługę (najczęściej stosowany przy rozliczaniu usług wykonanych na rzecz osób fizycznych);
- system wynagrodzenia "success fee", czyli wysokość dodatkowego wynagrodzenia jest uzależnione od pomyślnego wyniku sprawy.

Pierwsze spotkanie z prawnikiem mające na celu ustalenie charakteru i stopnia skomplikowania sprawy, możliwych rozwiązań oraz nakładu pracy jest bezpłatne.