,

Standardy pracy

Standardy pracy prawnika, którymi kierujemy się w Naszej Kancelarii:

Szanowni Klienci,

rozumiemy, iż zwracając się do Naszej Kancelarii Adwokackiej Klient oczekuje kompleksowych rozwiązań, najkorzystniejszych zarówno pod względem finansowym, jak i w świetle końcowego rozstrzygnięcia sprawy.

Wychodząc tym oczekiwaniom naprzeciw naszym priorytetem, na każdym etapie świadczonej usługi prawnej, jest zapewnienie Klientowi pomocy prawnej zgodnie z zasadami:

RZETELNOŚCI:

Pomoc prawna udzielana jest w sposób rzetelny, konkretny i wyczerpujący, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zasada rzetelności oznacza, że pomoc prawna udzielana jest:

- na podstawie przedstawionego przez Klienta stanu faktycznego;
- jedynie po pełnym przeanalizowaniu stanu faktycznego sprawy i odpowiednich przepisów;
- w sposób możliwie pełny i wyczerpujący;
- na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

TERMINOWOŚCI:

Pomoc prawna udzielana jest z zachowaniem zasady punktualności oraz terminowości wynikającej z ustaleń z Klientem oraz obowiązujących przepisów prawa.

Zasada terminowości oznacza, że każda powierzona sprawa jest analizowana indywidualnie, a priorytetem jest znalezienie najkorzystniejszego rozwiązanie dla Naszego Klienta zarówno pod względem finansowym jak i w celu jak najszybszego załatwienia sprawy.

POUFNOŚCI:

Pomoc prawna udzielana jest w warunkach i na zasadach pełnej poufności, z uwzględnieniem wyjątków wynikających z obowiązującego prawa.

Zasada poufności oznacza, że:

- warunki lokalowe oraz sposób świadczenia usług pozwalają na udzielanie porad prawnych oraz prowadzenia spraw w warunkach poufności,
- sposób przechowywania dokumentacji uniemożliwia dostęp do niej osobom niepowołanym,
- osobom trzecim nie są udzielane informacje na temat prowadzonych spraw oraz klientów bez ich uprzedniej zgody,
- klient jest informowany o ograniczeniach zasady poufności, tj. obowiązku przekazania informacji na temat prowadzonej sprawy na żądanie sądu, prokuratury lub innego uprawnionego organu.

BEZPIECZEŃSTWA, GORLIWOŚCI i SUMIENNOŚCI:

Świadczenie usług prawnych w ramach Kancelarii skupione jest na ochronie interesów Klienta oraz zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki Adwokackiej:

"Adwokat jest zobowiązany do obrony interesów swego klienta w sposób odważny i honorowy, przy zachowaniu należytego sądowi i innym organom szacunku oraz uprzejmości, nie bacząc na własne korzyści osobiste oraz konsekwencje wynikające z takiej postawy dla siebie lub innej osoby." § 43 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej)