,

Bezpłatna pomoc prawna

Pomoc pro bono w Naszej Kancelarii Adwokackiej

Działalność pro bono Kancelarii skierowana jest do osób ubogich, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej, w szczególności: osób samotnych, pozostających bez pracy, emerytów, rencistów, osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstw oraz poszkodowanych dochodzących odszkodowań.

Pomoc prawna pro bono to nieodpłatne porady, reprezentacja prawna osób, społeczności lub organizacji. Tym mianem określamy także działania wspierające system wymiaru sprawiedliwości, pozarządowe instytucje obywatelskie, kulturalne czy edukacyjne.