,

Wyrok Sądu Najwyższego w Naszej sprawie!

Wyrok Sądu Najwyższego w Naszej sprawie!

Z przyjemnością zamieszczam link do wyroku Sądu Najwyższego wydanego w sprawie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w której Mój Klient uzyskał oczekiwane, pozytywne rozstrzygnięcie (dane osobowe są całkowicie zanonimizowane).

 Do sprawy wstąpiłem w imieniu Powoda dopiero na etapie przygotowania i wniesienia skargi kasacyjnej, po tym jak Skarżący przegrał zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji.

Trzeba było dotrzeć aż do Sądu Najwyższego oraz zwrócić uwagę Sądu na pewne dotychczas niedostrzeżone kwestie, aby racje Klienta znalazły odzwierciedlenie w treści wyroku.

Dziś znamy już prawomocny wyrok sądu drugiej instancji wydany po uchyleniu przez Sąd Najwyższy poprzedniego, niekorzystnego dla Klienta rozstrzygnięcia. Zgodnie z wiążącymi wskazaniami Sądu Najwyższego, powództwo zostało uwzględnione w całości. 

Powyższa sprawa jest idealnym przykładem na to, że warto walczyć do samego końca.

Więcej o samym przedmiocie sprawy, nota bene bardzo ciekawym, napiszę w najbliższym czasie. Póki co zapraszam do zapoznania się z orzeczeniem Sądu Najwyższego: 

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/i%20pk%20235-14-1.pdf 

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania związane z opisanym zagadnieniem, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Tomasz Waszkiewicz w Białymstoku.

Z poważaniem, 

adwokat Tomasz Waszkiewicz